Smittsamma sjukdomar

Policy

Under de senaste årtiondena har EU-länderna framgångsrikt bekämpat många infektionssjukdomar genom vård och förebyggande åtgärder. Antalet sjukdomsfall har antingen minskat eller legat kvar på samma nivå, och de vanligaste dödsorsakerna i EU är nu i stället cancer och hjärt–kärlsjukdomar.

Men mikroorganismer anpassar sig och vi måste hela tiden vara beredda på nya infektionssjukdomar. På 1980-talet kom hiv/aids, på 1990-talet varianter av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, år 2003 var det sars och nu senast pandemisk influensa. Ett annat stort problem är mikroorganismer som är resistenta mot antibiotika.

EU:s insatser mot smittsamma sjukdomar är inriktade på

  • övervakning
  • snabb upptäckt
  • snabba insatser.

EU-nätverk

Sedan 1999 finns ett EU-nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar . Nätverkets två huvuduppgifter är att

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

EU:s smittskyddsmyndighet inrättades 2005 och ska hjälpa EU att kartlägga och bedöma aktuella och nya hot mot folkhälsan i form av smittsamma sjukdomar.