Prenosné choroby

Politika

Počas uplynulých desaťročí dosiahli krajiny EÚ v boji proti prenosným chorobám výrazné úspechy na poli liečby aj prevencie. Výskyt infekčných ochorení sa buď znížil alebo nerástol a väčšinu úmrtí v členských krajinách majú v súčasnosti na svedomí neprenosné choroby, hlavne rakovina a infarkt.

Mikroorganizmy sa však dokážu prispôsobiť novým podmienkam. Preto musíme byť pripravení na nové infekcie, akými boli napríklad HIV/AIDS v 80-tých rokoch, varianty Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby v 90-tych rokoch, SARS v roku 2003 a pandémia chrípky v roku 2009. Odolnosť mikroorganizmov voči antibiotikám je len jedným z problémov, ktoré budeme musieť v budúcnosti riešiť.

EÚ sa preto v reakcii na ohrozenie, ktoré predstavujú prenosné choroby, sústredí na:

  • dohľad
  • rýchlu lokalizáciu infekcie a
  • rýchlu reakciu.

Európska sieť

V roku 1999 bola vytvorená sieť EÚ pre epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení , ktorá sa zameriava na:

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

ECDC vzniklo v roku 2005 a jeho úlohou je pomáhať EÚ pri identifikácii a vyhodnocovaní rizík spojených so súčasnými a novými hrozbami, ktoré pre zdravie ľudí predstavujú infekčné choroby.