Overdraagbare ziekten

Beleid

Besmettelijke ziekten (of infectieziekten) zijn in de EU de afgelopen decennia met succes bestreden met behandelingen en preventie. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten is ofwel gedaald, ofwel stabiel gebleven, en de belangrijkste doodsoorzaken in de EU-landen zijn nu niet-besmettelijke ziekten zoals kanker en hartaandoeningen.

Maar micro-organismen blijven zichzelf aanpassen en we moeten voorbereid zijn op nieuwe infecties, zoals dat het geval was met hiv/aids in de jaren 1980, varianten van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob in de jaren 1990, SARS in 2003 en pandemische influenza in 2009. Andere uitdagingen, zoals resistentie van bacteriën tegen antibiotica, moeten ook worden aangepakt.

Om infectieziekten te lijf te gaan, is het EU-beleid gericht op:

  • inspecteren
  • snel opsporen
  • snel reageren

EU-netwerk

Sinds 1999 is er een EU-netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten . Het is gericht op:

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Het ECDC is in 2005 opgericht om de EU te helpen de risico's van bestaande en nieuwe besmettelijke ziekten te beoordelen.