Lipīgās slimības

Politika

Pēdējo gadu desmitu laikā ES valstis ir sekmīgi apkarojušas infekcijas slimības, gan tās ārstējot, gan veicot profilaksi. Saslimstība ar infekcijas slimībām ir vai nu samazinājusies, vai nav mainījusies, un vairākumā pašreizējo nāves gadījumu ES valstīs ir vainojamas neinfekciozās slimības, piemēram, vēzis un sirds slimība.

Tomēr mikroorganismi pielāgojas, un ik pa laikam parādās jaunas un nebijušas infekcijas, kā tas bija ar HIV/AIDS XX. gs. 80. gados, Kreicfelda-Jakoba slimības variantiem XX. gs. 90. gados, SARS 2003. gadā un pandēmisko gripu. Jārisina arī citas problēmas, piemēram, mikroorganismu rezistenci pret antibiotikām.

Ņemot vērā lipīgo slimību draudus, ES savu politiku balsta uz šādiem pamatprincipiem:

  • uzraudzība;
  • strauja diagnosticēšana;
  • ātra atbildes reakcija.

ES tīkls

Kopš 1999. gada darbojas ES lipīgo slimību epidemioloģiskās uzraudzības un kontroles tīkls . Tam ir šādas prioritātes:

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

ECDC ir dibināts 2005. gadā, lai palīdzētu ES apzināt un novērtēt infekcijas slimību draudus cilvēku veselībai.