Užkrečiamosios ligos

Politika

Pastaraisiais dešimtmečiais ES šalys gydymu ir prevencija sėkmingai kovojo su užkrečiamosiomis ligomis. Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis arba sumažėjo, arba išliko stabilus, o didžiausias mirtingumas ES šalyse dabar yra nuo neužkrečiamųjų ligų, pvz., vėžio ar širdies ligų.

Vis dėlto mikroorganizmai prisitaiko ir tikėtina, kad atsiras naujų infekcijų, kaip, pavyzdžiui, XX a. devintajame dešimtmetyje atsirado ŽIV/AIDS, XX a. paskutiniajame dešimtmetyje – Creutzfeldto Jakobo ligos porūšiai , 2003 m. – SŪRS ir pandeminis gripas. Reikia spręsti ir kitas problemas, pvz., mikroorganizmų atsparumo antibiotikams.

Reaguojant į užkrečiamųjų ligų pavojų, ES politikoje daugiausia dėmesio skiriama:

  • stebėjimui;
  • greitam aptikimui;
  • greitam atsakui.

ES tinklas

ES epidemiologinės priežiūros ir užkrečiamųjų ligų kontrolės tinklas  veikia nuo 1999 m. Pagrindinė veikla:

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

ECDC įsteigtas 2005 m., kad padėtų ES nustatydamas ir vertindamas esamų ir naujų rūšių pavojaus, kurį žmogaus sveikatai kelia užkrečiamosios ligos, riziką.