Tartuntataudit

EU:n toimet

Viime vuosikymmenien aikana EU-maat ovat taistelleet onnistuneesti tartuntatauteja vastaan hoito- ja ehkäisytoimenpiteiden avulla. Sairastuvuus tartuntatauteihin on pysynyt samana tai vähentynyt, ja suurimman osan EU-maiden kuolemantapauksista aiheuttavat nykyään muut kuin tarttuvat taudit, esimerkiksi syövät ja sydänsairaudet.

Mikro-organismit pystyvät kuitenkin muuntautumaan, ja joudumme varautumaan uusiin ja yleistyviin tartuntatauteihin, kuten hiviin ja aidsiin 1980-luvulla, Creutzfeldt-Jakobin taudin uusiin variantteihin 1990-luvulla, SARSiin vuonna 2003 sekä influenssapandemioihin. Toimenpiteitä vaativat myös muut haasteet, kuten mikro-organismien kehittämä antibioottiresistenssi.

EU:n toimilla on pyritty vastaamaan tartuntatautien aiheuttamaan uhkaan panostamalla

  • seurantaan
  • nopeaan jäljittämiseen
  • nopeaan reagointiin.

EU:n verkosto

EU:n tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkosto  on toiminut vuodesta 1999, ja se keskittyy erityisesti

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus perustettiin vuonna 2005, ja sen tehtävänä on avustaa EU:ta tartuntatautien ihmisten terveydelle muodostamien nykyisten ja tulevien uhkien tunnistamisessa ja arvioinnissa.