Μεταδοτικές ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετώπισαν με επιτυχία διάφορα λοιμώδη νοσήματα χάρη στην πρόληψη και τη σωστή θεραπευτική αγωγή. Οι συντελεστές λοιμωδών νοσημάτων είτε μειώθηκαν είτε παρέμειναν σταθεροί και οι περισσότεροι θάνατοι στις χώρες της ΕΕ οφείλονται πλέον σε μη μεταδοτικά νοσήματα όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ωστόσο, οι μικροοργανισμοί προσαρμόζονται και θα πρέπει να αναμένουμε την εμφάνιση νέων λοιμώξεων όπως συνέβη με το HIV/AIDS τη δεκαετία του 1980, τις παραλλαγές της ασθένειας Creutzfeldt-Jakob τη δεκαετία του 1990, το σύνδρομο SARS το 2003 και την πανδημία γρίπης. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν και άλλα προβλήματα όπως η αντοχή των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά.

Για να αντιμετωπίσει την απειλή των μεταδοτικών νοσημάτων, η ΕΕ εστιάζει την πολιτική της στα εξής:

  • εποπτεία
  • γρήγορος εντοπισμός
  • γρήγορη αντίδραση

Δίκτυο ΕΕ

Το δίκτυο επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στην ΕΕ  λειτουργεί από το 1999. Ασχολείται κυρίως με τα εξής:

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC)

Το ECDC ιδρύθηκε το 2005 για να προσφέρει βοήθεια στην ΕΕ εντοπίζοντας και αξιολογώντας τους οφειλόμενους σε λοιμώδη νοσήματα υφιστάμενους ή υποβόσκοντες κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.