Přenosné nemoci

Politika

V posledních desetiletích členské státy Evropské unie úspěšně bojovaly s nakažlivými chorobami pomocí léčby a prevence. Výskyt nakažlivých chorob se buď snížil nebo zůstal stabilní a většina úmrtí v členských státech Evropské unie je v současnosti způsobena neinfekčními chorobami, jako je rakovina nebo srdeční choroby.

Mikroorganismy se však přizpůsobují, a proto musíme být připraveni na výskyt nových infekcí, jako tomu bylo s HIV/AIDS v osmdesátých letech, variantami Creutzfeldt-Jakobovy nemoci v devadesátých letech, SARS v roce 2003 či pandemií chřipky. Je třeba také řešit další problémy, jako je rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům.

V této souvislosti se politika EU zaměřuje na:

  • dozor
  • rychlou detekci
  • rychlou reakci

Síť EU

Síť EU pro epidemiologický dozor a kontrolu přenosných nemocí  funguje od roku 1999. Zaměřuje se na:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Středisko ECDC bylo založeno v roce 2005 a pomáhá Unii identifikovat a vyhodnocovat aktuální a vznikající rizika pro lidské zdraví, která představují infekční nemoci.