Заразни болести

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

През последните десетилетия държавите от ЕС се бориха успешно с инфекциозни болести чрез лечение и превенция. Равнищата на инфекциозните болести спаднаха или останаха стабилни, като повечето смъртни случаи в ЕС сега се дължат на незаразни болести като рак и сърдечни заболявания.

Микроорганизмите обаче се адаптират и трябва да очакваме нови и нововъзникващи инфекции, както стана през 80-те години на ХХ век с ХИВ/СПИН, през 90-те години - с вариантите на болестта на Кройцфелд-Якоб, с тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) през 2003 г. и грипната епидемия. Трябва да се справим и с други предизвикателства - като резистентността на микроорганизмите на антибиотици.

В отговор на заплахата от заразни болести, политиката на ЕС е съсредоточена върху:

  • надзор
  • бързо откриване
  • бърза реакция

Мрежа на ЕС

От 1999 г. съществува мрежа на ЕС за епидемиологичен надзор и контрол на заразните болести . Тя е насочена към:

Европейски център за превенция и контрол върху заболяванията (ЕЦПКЗ)

ЕЦПКЗ бе основан през 2005 г., за да помага на ЕС, като открива и оценява риска от текущи и новопоявили се заплахи за човешкото здраве, дължащи се на заразни болести.