Boli infecţioase

Prezentare generală

În ultimele decenii, țările UE au reușit să combată multe boli transmisibile, prin tratament și prevenire. Incidența bolilor transmisibile fie a scăzut, fie a rămas stabilă și, în cele mai multe cazuri, decesele înregistrate în statele membre se datorează unor boli netransmisibile, precum cancerul sau bolile de inimă.

Cu toate acestea, bolile transmisibile reprezintă în continuare o amenințare pentru sănătatea cetățenilor europeni. În lumea noastră globalizată, bolile transmisibile se pot răspândi rapid de la o țară la alta. Apariția sau reapariția unor boli transmisibile, rezistența la antimicrobiene și reticențele față de vaccinare sunt câteva dintre provocările cu care se confruntă UE. Pentru a face față amenințării bolilor transmisibile, politica UE se axează pe:

  • supraveghere
  • detectare rapidă
  • reacție rapidă.

Supravegherea bolilor transmisibile

Sistemele de supraveghere furnizează informații pentru monitorizarea bolilor transmisibile și detectarea din timp a focarelor, contribuind astfel la identificarea factorilor de risc și a zonelor de intervenție. Aceste informații sunt utile pentru stabilirea priorităților, planificarea, punerea în aplicare și alocarea resurselor pentru programele de prevenire și pentru evaluarea acestor programe și a măsurilor de control.

Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului a creat o rețea de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile. Au fost adoptate mai multe măsuri de punere în aplicare și o listă de referință a bolilor transmisibile, precum și o decizie privind probleme de sănătate conexe (Decizia 2000/96/CE a Comisiei), inclusiv definițiile de caz aferente (Decizia 2002/253/CE a Comisiei).

Decizia nr. 2119/98/CE a fost abrogată și înlocuită de Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Noua decizie a revizuit rețeaua de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe. Ea stabilește norme privind datele și informațiile pe care autoritățile naționale competente ar trebui să le comunice și prevede o coordonare permanentă a rețelei de către Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

Lista bolilor și cea a definițiilor de caz sunt actualizate periodic pentru a ține seama de modificările apărute în ceea ce privește incidența și prevalența bolilor, progresele științifice și evoluția criteriilor și practicilor de diagnosticare de laborator.

Detectarea rapidă

Bolile transmisibile nu țin cont de granițe și se pot răspândi rapid dacă nu se iau măsuri la timp. Reacțiile la nivel european trebuie să fie rapide și coordonate în cazul izbucnirii unei epidemii.

Sistemul de alertă precoce și răspuns rapid - SAPR

SAPR este un sistem de alertă precoce pentru notificarea la nivelul UE a alertelor legate de amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu articolul 8 din Decizia 1082/2013/UE. Acest sistem computerizat confidențial pune în comunicare permanentă Comisia și autoritățile competente responsabile la nivel național pentru alertarea cu privire la riscurile pentru sănătatea publică, evaluarea acestora și stabilirea măsurilor care pot fi necesare pentru a proteja sănătatea publică.

Sistemul este deținut de Comisia Europeană și este operat de ECDC. SAPR a fost utilizat cu succes pentru a alerta, face schimb de informații și coordona măsuri ca răspuns la focare anterioare, printre care SARS, pandemia de gripă A(H1N1), virusul Ebola și Zika și alte focare transfrontaliere de boli transmisibile.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/253 a Comisiei din 13 februarie 2017 stabilește procedurile pentru notificarea alertelor în cadrul sistemului de alertă precoce și răspuns rapid și pentru schimbul de informații, consultarea și coordonarea răspunsurilor la aceste amenințări.

Reacție rapidă

Reacția rapidă la amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății este coordonată la nivelul UE în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară (CSS). CSS și SAPR oferă o platformă și un instrument de coordonare a măsurilor și a reacțiilor la amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății. CSS este format din reprezentanți ai țărilor UE. Acest comitet sprijină schimbul de informații între părți și coordonează, în colaborare cu Comisia, pregătirea, planificarea, comunicarea riscurilor și crizelor și reacțiile.

CSS se reunește periodic, precum și atunci când este necesar, la solicitarea Comisiei sau a unui stat membru al UE. Toate reuniunile sunt prezidate de un reprezentant al Comisiei.

Ori de câte ori un stat membru intenționează să adopte măsuri de sănătate publică pentru combaterea unei amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății, acesta trebuie să informeze celelalte state membre și Comisia cu privire la natura, scopul și domeniul de aplicare al acestora, înainte de adoptare, cu excepția cazului în care nevoia de a proteja sănătatea publică face necesară o adoptare imediată.

Riscul de pandemie

În cazul unei pandemii de gripă, Comisia preia rolul de coordonator la nivelul UE prin intermediul Sistemului de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR), în cadrul căruia autoritățile naționale trebuie să-și comunice reciproc măsurile planificate sau deja luate. În același timp, Comisia ține în permanență legătura cu parteneri majori precum ECDC, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), OMS și Inițiativa pentru securitate sanitară globală (GHSI).

De asemenea, Comisia poate avea în vedere o procedură accelerată pentru autorizarea rapidă a vaccinurilor împotriva gripei pandemice. De exemplu, ca urmare a învățămintelor desprinse de pe urma pandemiei H1N1, a fost consolidată cooperarea între Comisie și statele membre ale UE, pentru a crește disponibilitatea vaccinurilor în cazul unei viitoare pandemii de gripă.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

ECDC a fost creat în 2005 cu scopul de a oferi sprijin pentru identificarea și evaluarea amenințărilor la adresa sănătății reprezentate de bolile transmisibile existente sau emergente. Astfel, ECDC sprijină activitatea Comisiei Europene în materie de pregătire, răspuns în caz de criză și gestionare a riscurilor.

Un exemplu care ilustrează activitatea de supraveghere a ECDC este reprezentat de colectarea, analiza și difuzarea de date de supraveghere cu privire la bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe din toate țările din UE și din Spațiul Economic European - SEE (Islanda și Norvegia). Aceste date sunt colectate prin intermediul bazei de date TESSy și sunt diseminate prin Atlasul de supraveghere.

De asemenea, ECDC poate efectua evaluări rapide de risc, la solicitarea Comisiei Europene, a unei țări din UE sau în urma unei decizii interne.

Informații pe aceeași temă