Choroby zakaźne

Polityka UE

Od kilkudziesięciu lat kraje UE skutecznie zwalczają choroby zakaźne dzięki postępom w dziedzinie leczenia i zapobiegania. Wskaźnik chorób zakaźnych zmniejszył się lub nie uległ zmianie, a przyczyną większości zgonów w UE są teraz choroby niezakaźne, takie jak rak czy niewydolność serca.

Drobnoustroje mają jednak zdolności przystosowawcze, dlatego musimy być przygotowani na pojawienie się nowych infekcji, jak było to w przypadku HIV/AIDS w latach 80-tych, nowych odmian choroby Creutzfeldta-Jakoba w latach 90-tych, epidemii SARS w 2003 r. i pandemii grypy. Trzeba też szukać rozwiązania innych problemów, takich jak oporność drobnoustrojów na antybiotyki.

Odpowiadając na zagrożenia spowodowane chorobami zakaźnymi, polityka UE skupia się na:

  • nadzorze
  • wczesnym rozpoznaniu
  • szybkiej reakcji.

Sieć europejska

W 1999 r. ustanowiono Europejską sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych , która skupia się na:

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób utworzono w 2005 r., aby wesprzeć UE przy rozpoznaniu i ocenie zagrożeń związanych z aktualnymi i nowymi chorobami zakaźnymi.