Overførbare sygdomme

Politik

EU-landene har i de seneste årtier med succes bekæmpet smitsomme sygdomme ved hjælp af behandling og forebyggelse. Antallet af smitsomme sygdomme er enten faldet eller er stabilt, og i dag skyldes de fleste dødsfald i EU-landene ikke-smitsomme sygdomme såsom kræft og hjertesygdomme.

Men mikroorganismer tilpasser sig, og vi må hele tiden være forberedt på nye infektioner, som det f.eks. var tilfældet med hiv/aids i 1980'erne, varianter af Creutzfeldt-Jakobs sygdom i 1990'erne, SARS i 2003 og her senest pandemisk influenza. Der er også andre udfordringer, der skal takles, såsom mikroorganismernes antibiotikaresistens.

EU's politik har som svar på truslen fra overførbare sygdomme fokuseret på:

  • overvågning
  • hurtig påvisning
  • hurtig reaktion

EU's netværk

Siden 1999 har der været et netværk i EU til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme . Det fokuserer på:

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

ECDC blev oprettet i 2005 for at hjælpe EU med at identificere og vurdere risikoen for aktuelle og nye trusler mod menneskers sundhed fra smitsomme sygdomme.