Smittsamma sjukdomar

Laboratoriesamarbete i EU

Allvarliga hot som influensapandemier kan drabba flera länder och för att diagnostisera och upptäcka smittämnena krävs insatser på EU-nivå. Därför måste laboratorier i hela EU samarbeta så att man kan bedöma riskerna och hantera hälsohoten på ett effektivt sätt.

Referenslaboratorier

Många EU-länder har utsett nationella referenslaboratorier som är specialiserade på särskilda smittämnen. De bidrar med säker övervakning och diagnostik av olika humanpatogener, dvs. virus, bakterier och andra smittämnen som orsakar sjukdomar hos människor.

EU:s roll

EU hjälper medlemsländerna att stärka sin laboratoriekapacitet och försöker hjälpa laboratorierna i EU att samarbeta bättre.

Kommissionen, EU-nätverket för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar , Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor samarbetar nära med EU-länderna för att förbättra smittskyddet i EU.

EU:s hälsoskyddskommitté bidrar också till att förbättra laboratoriesamarbetet och nätverken.

Läs mer i kommissionens och ECDC:s uttalande om laboratorier för humanpatogener .

Projekt

EU:s båda folkhälsoprogram för 2003–2008  och 2008–2013  har

  • gjort bättre hälsosäkerhet för invånarna till en prioriterad fråga
  • uppmanat till samarbete inom diagnostik mellan EU-ländernas laboratorier
  • uppmanat till stöd för de laboratorier som redan arbetar för EU:s mål om ett nätverk för referenslaboratorier.

Både Europeiska smittskyddsmyndigheten och genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor bidrar till laboratoriernas samarbete och kapacitetsuppbyggnad  genom att stödja flera EU-projekt .

Övningar

Kommissionen anordnar övningar om specifika laboratoriesituationer för att förbättra den allmänna beredskapen  och verksamhetskapaciteten .

Nätverk

Folkhälsomyndigheterna har inrättat flera nätverk för laboratoriesamarbete  inom olika områden, både på EU-nivå och mellan vissa medlemsländer.

Nätverken ska göra det lättare att snabbt utbyta information och övervaka och diagnostisera hot mot folkhälsan.