Nalezljive bolezni

Sodelovanje laboratorijev EU

Resne nevarnosti za javno zdravje, denimo pandemska gripa, lahko ogrozijo več držav, zato je treba na ravni EU sprejeti ukrepe za diagnostiko in odkrivanje patogenih organizmov. Za učinkovito oceno tveganja in nevarnosti za zdravje je potrebno sodelovanje laboratorijev po vsej EU.

Referenčni laboratoriji za človeške patogene

V mnogih državah EU se nacionalni referenčni laboratoriji specializirajo za določene patogene organizme. Izbrani so zaradi odličnosti na svojem področju, saj zagotavljajo visokokakovostni nadzor in diagnostiko različnih človeških patogenov – kužnih organizmov, denimo virusov in bakterij, ki pri ljudeh povzročajo bolezni.

Vloga EU

EU pomaga državam članicam okrepiti zmogljivost laboratorijev in preučuje, kako bi lahko na ravni EU izboljšala njihovo povezovanje.

Evropska komisija, Mreža za epidemiološko spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v Evropski uniji , Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike tesno sodelujejo z nacionalnimi organi pri izboljševanju vseevropskega nadzora nad nalezljivimi boleznimi.

Tudi Odbor EU za varovanje zdravja si prizadeva za boljše sodelovanje in povezovanje laboratorijev.

Več informacij je na voljo v skupnem stališču Komisije in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni 2011 o laboratorijih za človeške patogene organizme .

Projekti

Programa javnega zdravja 2003–2008  in 2008–2013 :

  • poudarjata cilj izboljšanja zdravstvene varnosti državljanov;
  • pozivata k sodelovanju na področju diagnostike med laboratoriji v državah članicah;
  • podpirata laboratorije, ki si skupaj z EU prizadevajo vzpostaviti omrežje referenčnih laboratorijev.

Tako Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni kot Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike s številnimi vseevropskimi projekti  podpirata sodelovanje in krepitev zmogljivosti  evropskih laboratorijev.

Praktično delo

Komisija pripravlja praktične vaje za izboljšanje generične pripravljenosti  in operativne zmogljivosti  laboratorijev.

Mrežno povezovanje

Javnozdravstveni organi so tako na ravni EU kot mednarodni ravni vzpostavili številna omrežja za sodelovanje med laboratoriji  na določenih področjih.

Z omrežji je izmenjava informacij hitrejša, omogočajo tudi odkrivanje in nadzorovanje nevarnosti za zdravje.