Boli infecţioase

Cooperarea între laboratoarele din UE

Numeroase ţări pot fi afectate de ameninţări grave la adresa sănătăţii, cum ar fi pandemiile de gripă. De aceea este nevoie de o acţiune la nivelul UE, prin care agenţii patogeni să fie diagnosticaţi şi detectaţi. În astfel de cazuri, laboratoarele din UE trebuie să colaboreze, să evalueze împreună riscurile şi să gestioneze eficient situaţia.

Laboratoare de referinţă pentru agenţii patogeni umani

Multe ţări din UE dispun de „laboratoare naţionale de referinţă” specializate în anumiţi agenţi patogeni, care sunt recunoscute pentru activitatea pe care o desfăşoară într-un anumit domeniu. Acestea oferă, la un nivel de calitate foarte ridicat, servicii de diagnosticare şi monotorizare a diferiţilor agenţi patogeni umani – agenţi infecţioşi precum viruşii sau bacteriile, care declanşează diverse afecţiuni la oameni.

Rolul UE

UE ajută statele membre să consolideze capacitatea laboratoarelor naţionale şi analizează modalităţile prin care ar putea asigura o mai bună colaborare a acestora la nivel european.

Comisia, Reţeaua UE de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile , Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) şi Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori (EAHC) colaborează îndeaproape cu guvernele naţionale pentru a îmbunătăţi supravegherea bolilor infecţioase la nivel european.

De asemenea, Comitetul pentru securitate sanitară al UE contribuie la îmbunătăţirea cooperării între laboratoare şi la realizarea schimbului de informaţii între acestea.

Pentru mai multe informaţii pe această temă, consultaţi poziţia comună a Comisiei şi a ECDC din 2011 cu privire la laboratoarele specializate în agenţi patogeni umani .

Proiecte

Programele pentru sănătate derulate în perioada 2003-2008  şi 2008-2013 :

  • au stabilit drept prioritate ameliorarea securităţii sanitare a cetăţenilor
  • au încurajat cooperarea între laboratoarele din statele membre în domeniul diagnosticării
  • au prevăzut sprijinirea laboratoarelor existente care contribuie la îndeplinirea obiectului UE de creare a unei reţele a laboratoarelor de referinţă.

Atât ECDC, cât şi EAHC contribuie la consolidarea cooperării între laboratoarele europene şi la dezvoltarea capacităţii  acestora, sprijinind numeroase proiecte de dimensiune europeană .

Exerciţii

Comisia organizează exerciţii pe diverse teme legate de activitatea de laborator, pentru a îmbunătăţi capacitatea de intervenţie  şi pentru a dezvolta capacitatea operaţională .

Stabilirea de contacte

Autorităţile publice sanitare au creat mai multe reţele de colaborare între laboratoare , în diverse sectoare medicale, atât la nivelul UE, cât şi în anumite state membre.

Reţelele facilitează schimbul rapid de informaţii, precum şi monitorizarea şi diagnosticarea ameninţărilor la adresa sănătăţii.