Overdraagbare ziekten

Samenwerking tussen Europese laboratoria

Serieuze gezondheidsbedreigingen zoals een grieppandemie blijven niet beperkt tot één land. Daarom moeten op EU-niveau maatregelen getroffen worden om diagnoses te stellen en de ziektekiemen te bepalen. In dergelijke gevallen moeten laboratoria in de hele EU samenwerken zodat de risico's in beeld kunnen worden gebracht en de volkgezondheid efficiënt beschermd kan worden.

Referentielabs voor mensenlijke pathogenen

Veel EU-landen hebben zogenaamde "nationale referentielaboratoria" die gespecialiseerd zijn in specifieke ziektekiemen. Zij zijn geselecteerd omdat zij uitblinken in hun vakgebied. Zij bieden monitoring en diagnostiek van topkwaliteit voor besmettelijke kiemen zoals virussen en bacteria die bij mensen ziekten kunnen veroorzaken.

De rol van de EU

De EU helpt de EU-landen de capaciteit van hun nationale laboratoria te vergroten en onderzoekt hoe de laboratoria voor menselijke pathogenen beter kunnen samenwerken op EU-niveau.

De Commissie, het EU-netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten , het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten werken nauw samen met de regeringen van de EU-landen om in heel Europa beter toezicht te houden op besmettelijke ziekten.

Het EU-comité voor de bescherming van de gezondheid helpt ook om de samenwerking tussen laboratoria te verbeteren.

Meer informatie vindt u in de Verklaring over laboratoria voor menselijke pathogenen (2011)  van de Commissie en het ECDC.

Projecten

De Gezondheidsprogramma's 2003-2008  en 2008-2013  hebben:

  • ervoor gezorgd dat de bescherming van de volksgezondheid in de EU een topprioriteit is geworden
  • opgeroepen tot diagnostische samenwerking tussen laboratoria in de EU-landen
  • opgeroepen tot steun aan bestaande labs die bijdragen aan de EU-inspanningen om een netwerk van referentielabs op te zetten

Zowel het ECDC als het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten zetten zich via een reeks projecten in de hele EU  in voor betere samenwerking tussen labs en capaciteitsopbouw .

Oefeningen

De Commissie organiseert oefeningen voor specifieke labproblemen om de algemene paraatheid  en operationele capaciteit te verbeteren .

Innovatienetwerken

De volksgezondheidsautoriteiten hebben samenwerkingsnetwerken voor laboratoria  voor verschillende gezondheidsgebieden opgezet, zowel op EU-niveau als tussen bepaalde EU-landen.

Deze netwerken maken het mogelijk om snel informatie uit te wisselen, toezicht te houden en gezondheidsbedreigingen in kaart te brengen.