Lipīgās slimības

ES laboratoriju sadarbība

Nopietns apdraudējums, piemēram, pandēmiskā gripa, var skart vairākas valstis, un, lai diagnosticētu un atklātu patogēnus, ir jārīkojas ES līmenī. Šādos gadījumos ir jāsadarbojas laboratorijām visā ES, lai spētu novērtēt risku un efektīvi mazināt veselības apdraudējumu.

References laboratorijas, kurās izmeklē cilvēku patogēnus

Daudzās ES valstīs ir valsts references laboratorijas, kas specializējušās īpašu patogēnu izmeklēšanā un ir izcilas savā darbības jomā. Tās nodrošina dažādu cilvēku patogēnu (infekcijas ierosinātāji, piemēram, vīrusi un baktērijas, kas izraisa cilvēku saslimšanas) ļoti kvalitatīvu uzraudzību un diagnostiku.

ES loma

ES palīdz dalībvalstīm nostiprināt savu laboratoriju kapacitāti un cenšas atrast veidus, kā palīdzēt valstu cilvēku patogēnu laboratorijām labāk sadarboties ES mērogā.

Komisija, ES Lipīgo slimību epidemioloģiskās uzraudzības un kontroles tīkls , Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) un Veselības un patērētāju izpildaģentūra (EAHC) intensīvi sadarbojas ar valstu valdībām, lai pastiprinātu infekcijas slimību uzraudzību visā Eiropā.

Laboratoriju sadarbību un apvienošanos tīklos palīdz uzlabot arī ES Veselības aizsardzības komiteja.

Vairāk var izlasīt Komisijas un ECDC 2011. gada nostājas paziņojumā par cilvēku patogēnu laboratorijām .

Projekti

Pateicoties ES veselības aizsardzības programmām 2003.-2008.  un 2008.-2013.  gadam:

  • iedzīvotāju veselības aizsardzības uzlabošana ir vislielākā prioritāte;
  • ES dalībvalstu laboratorijas ir aicinātas savstarpēji sadarboties diagnostikā;
  • ir aicināts atbalstīt laboratorijas, kuras pašreiz dara darbu, kas ir saistīts ar ES pūlēm izveidot references laboratoriju tīklu.

Gan ECDC, gan EAHC veicina Eiropas laboratoriju ciešāku sadarbību un kapacitātes veidošanu , atbalstot virkni ES mēroga projektu .

Mācības

Komisija rīko mācības par īpašiem laboratoriju jautājumiem, lai uzlabotu vispārējo sagatavotību  un operatīvās kapacitātes veidošanu .

Tīklu veidošana

Valsts veselības aizsardzības iestādes ir izveidojušas vairākus laboratoriju sadarbības tīklus  (atsevišķās veselības aizsardzības jomās) gan ES līmenī, gan starp atsevišķām dalībvalstīm.

Šie tīkli ļauj ātri apmainīties ar informāciju, kā arī uzraudzīt un diagnosticēt veselības apdraudējumu.