Užkrečiamosios ligos

ES laboratorijų bendradarbiavimas

Rimtos problemos (pavyzdžiui, pandeminis gripas) gali būti aktualios daugeliui šalių, todėl ligos sukėlėjams nustatyti reikia ES masto veiksmų. Tokiais atvejais siekiant įvertinti riziką ir veiksmingai kovoti su grėsme sveikatai, ES laboratorijos turi veikti išvien.

Žmogaus ligų sukėlėjų tyrimo etaloninės laboratorijos

Daugelyje ES šalių veikia nacionalinės etaloninės laboratorijos, specializuotos tam tikrų ligų sukėlėjų srityje ir atrinktos dėl puikių darbo rezultatų savo konkrečioje veiklos srityje. Jos kokybiškai stebi ir diagnozuoja įvairius žmogaus ligų sukėlėjus – žmones susargdinančius užkratus, tokius kaip virusai ir bakterijos.

ES vaidmuo

ES padeda valstybėms narėms didinti jų nacionalinių laboratorijų galimybes ir ieško būdų, kaip ES mastu pagerinti nacionalinių žmogaus ligų sukėlėjų tyrimo laboratorijų tinklo veiklą.

Europos Komisija, ES užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklas , Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) ir Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji įstaiga (EAHC) glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis vyriausybėmis, siekdamos tobulinti užkrečiamųjų ligų stebėjimą visoje Europoje.

Laboratorijų bendradarbiavimą ir ryšius gerinti padeda ir ES Sveikatos saugumo komitetas.

Daugiau informacijos galima rasti 2011 m. Europos Komisijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro pozicijos dėl žmogaus ligų sukėlėjų tyrimo laboratorijų pareiškime .

Projektai

2003–2008 m.  ir 2008–2013 m. sveikatos programomis :

  • piliečių sveikatos apsaugos gerinimas padarytas svarbiausiu prioritetu;
  • ES valstybių narių laboratorijos paragintos bendradarbiauti diagnostikos klausimais;
  • paraginta padėti esamoms laboratorijoms, savo veikla remiančioms svarbia ES pastangas, įsteigti etaloninių laboratorijų tinklą.

Ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, ir Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji įstaiga stiprina Europos laboratorijų bendradarbiavimą bei jų galimybių plėtrą  remdamos įvarius ES masto projektus .

Pratybos

Europos Komisija rengia pratybas konkrečiomis laboratorijų veiklos temomis, siekdama pagerinti bendrąją parengtį  ir veiklos pajėgumų plėtrą .

Dalykinių ryšių plėtojimas

Visuomenės sveikatos priežiūros institucijos įsteigė kelis konkrečių sveikatos priežiūros sričių laboratorijų bendradarbiavimo tinklus , skirtus ryšiams tiek visos ES mastu, tiek tarp tam tikrų valstybių narių palaikyti.

Naudojantis šiais tinklais galima greitai keistis informacija, stebėti ir nustatyti pavojų sveikatai.