Fertőző betegségek

Uniós laboratóriumi együttműködés

A pandémiás influenzához hasonló veszélyek több országot is érinthetnek. A kórokozók kimutatása és diagnosztizálása érdekében uniós szintű intézkedésekre van szükség. Ilyen esetekben az uniós laboratóriumoknak együtt kell működniük, hogy sikerüljön felmérni a veszélyeket és hatékonyan kezelni az egészségügyi kockázatokat.

Emberi kórokozókkal foglalkozó referencialaboratóriumok

Számos uniós országban működnek konkrét kórokozókra szakosodott „nemzeti referencialaboratóriumok”, amelyek e feladatra a konkrét tevékenységi területükön elért kiváló munkájuk alapján lettek kiválasztva. E laboratóriumok magas szintű felügyeleti és diagnosztizálási tevékenységet végeznek számos emberi kórokozó (pl. emberi megbetegedést okozó vírusok és baktériumok) tekintetében.

Az EU szerepe

Az EU segít a tagállamoknak nemzeti laboratóriumi kapacitásuk megerősítésében. Feladatául tűzte ki emellett azt is, hogy megvizsgálja annak módjait, hogyan segíthető elő az uniós szintű hálózatépítés az emberi kórokozókat vizsgáló tagállami laboratóriumok között.

A Bizottság, a fertőző betegségek járványügyi felügyeletének és ellenőrzésének európai uniós hálózata , az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC), valamint az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség szorosan együttműködik a tagállami kormányokkal, hogy fokozzák a fertőző betegségek európai szintű felügyeletét.

Az EU Egészségügyi Biztonsági Bizottsága is elősegíti a laboratóriumok közötti együttműködés és hálózatépítés javítását.

További információkért lásd: A Bizottság és az ECDC állásfoglalása az emberi kórokozókkal foglalkozó laboratóriumokról (2011) 

Projektek

A 2003–2008  és 2008–2013  egészségügyi programok:

  • prioritásként határozták meg a polgárok javuló egészségügyi biztonságát
  • együttműködésre szólították fel az uniós tagállamok laboratóriumait a diagnosztizálás terén
  • megfogalmazták, hogy támogatni kell azokat a laboratóriumokat, amelyek tevékenységei kapcsolódnak a referencialaboratóriumok hálózatának létrehozására irányuló uniós erőfeszítésekhez

Az ECDC és az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség számos uniós szintű projektet  támogat, hozzájárulva így az európai laboratóriumi együttműködés és kapacitásépítés  megerősítéséhez.

Gyakorlatok

A Bizottság konkrét laboratóriumi tevékenyésgek kapcsán gyakorlatokat szervez, hogy javítsa az általános felkészültséget  és a működési kapacitás építését .

Hálózatépítés

A közegészségügyi hatóságok konkrét egészségügyi területeken számos laboratóriumi együttműködési hálózatot  hoztak létre, amelyek uniós szinten vagy bizonyos tagállamok között működnek.

A hálózatok lehetővé teszik a gyors információcserét, illetve az egészségügyi veszélyek nyomon követését és diagnosztizálását.