Tartuntataudit

EU:n laboratorioiden yhteistyö

Influenssapandemiat ja muut vakavat terveysuhat koskevat usein useampaa kuin yhtä maata. Tämän vuoksi taudinaiheuttajien diagnosointiin ja tunnistamiseen tarvitaan EU:n tason toimia. Eri puolilla EU:ta sijaitsevien laboratorioiden on tehtävä yhteistyötä, jotta riskejä voidaan arvioida ja terveysuhkia hallita tehokkaasti.

Ihmisen taudinaiheuttajien vertailulaboratoriot

Monissa EU-maissa on kansallisia vertailulaboratorioita, jotka on valittu tehtäväänsä tiettyjen taudinaiheuttajien erityisasiantuntemuksen vuoksi. Ne vastaavat ihmisen eri taudinaiheuttajien korkealaatuisesta seurannasta ja diagnosoinnista. Taudinaiheuttajia eli patogeenejä ovat esimerkiksi virukset ja bakteerit, jotka aiheuttavat elimistössä tulehdussairauksia.

EU:n tehtävä

EU auttaa jäsenvaltioita parantamaan kansallisten laboratorioiden kapasiteettia ja tarkastelee parhaillaan, miten laboratorioiden EU-tason verkostoitumista voitaisiin parantaa.

Euroopan komissio, EU:n tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkosto , Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) sekä terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC) tekevät tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa pyrkimyksenään parantaa tartuntatautien Euroopan laajuista seurantaa.

Myös EU:n terveysturvakomitea tukee laboratorioiden yhteistyötä ja verkostoitumista.

Laboratorioiden yhteistyön kehittämispyrkimyksiä käsitellään tarkemmin komission ja ECDC:n tiedonannossa (2011) .

Hankkeet

EU:n terveysalan toimintaohjelmien tavoitteena on kausina 2003–08  ja 2008–13  ollut

  • parantaa kansalaisten terveysturvaa
  • lisätä EU-maiden laboratorioiden diagnostista yhteistyötä
  • tukea olemassa olevia laboratorioita, jotka omilla toimillaan edistävät vertailulaboratorioiden verkoston perustamista EU:ssa.

Sekä ECDC että EAHC edistävät osaltaan EU:n laboratorioiden yhteistyötä ja toimintaedellytysten kehittämistä  tukemalla erilaisia EU:n laajuisia hankkeita .

Harjoitukset

Komissio järjestää säännöllisesti harjoituksia, joilla testataan ja pyritään parantamaan laboratorioiden yleistä valmiutta  ja toimintakapasiteettia .

Verkostoituminen

Terveysviranomaiset ovat perustaneet useita laboratorioiden yhteistyöverkostoja  terveyden eri osa-alueille sekä EU:n tasolla että tiettyjen jäsenvaltioiden välille.

Verkostot nopeuttavat tietojenvaihtoa ja helpottavat terveysuhkien seurantaa ja diagnosointia.