Overførbare sygdomme

EU's laboratoriesamarbejde

Alvorlige trusler som influenzapandemier kan have indvirkning på flere forskellige lande, og der er behov for en indsats på EU-plan for at diagnosticere og påvise sygdommene. Derfor er det nødvendigt, at laboratorierne i hele EU arbejder sammen, så risikoen kan vurderes og sundhedstruslerne kan håndteres effektivt.

Referencelaboratorier for humane patogener

Mange EU-lande har "nationale referencelaboratorier", der er specialiserede i specifikke patogener og udvalgt for deres ekspertise inden for deres specifikke område. De yder overvågning og diagnosticering af høj kvalitet af forskellige humane patogener – smitsomme agenser som vira og bakterier, der er skyld i sygdomme hos mennesker.

EU's rolle

EU hjælper medlemslandene med at styrke deres nationale laboratoriekapacitet og undersøger, hvordan man kan hjælpe de nationale laboratorier for humane patogener med at netværke bedre på EU-plan.

Kommissionen, EU-netværket for epidemiologisk overvågning og kontrol med overførbare sygdomme , Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) arbejder tæt sammen med de nationale myndigheder om at styrke overvågningen i hele Europa af smitsomme sygdomme.

EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed hjælper også med at forbedre samarbejde og netværk mellem laboratorierne.

Find mere information i Kommissionens og ECDC's erklæring om laboratorier for humane patogener 2011 .

Projekter

Sundhedsprogrammerne 2003-2008  og 2008-2013  har:

  • forbedring af borgernes sundhedssikkerhed som højeste prioritet
  • opfordret til diagnosticeringssamarbejde mellem laboratorierne i EU's medlemslande
  • opfordret til støtte af eksisterende laboratorier, der udfører et arbejde, der er relevant for EU's bestræbelser på at oprette et netværk af referencelaboratorier.

Både ECDC og EAHC bidrager til at styrke det europæiske laboratoriesamarbejde og kapacitetsopbygning  gennem støtte til en lang række EU-projekter .

Øvelser

Kommissionen arrangerer øvelser vedrørende specifikke laboratorieforhold for at forbedre det almene beredskab  og den operationelle kapacitetsopbygning .

Netværk

Offentlige sundhedsmyndigheder har oprettet adskillige netværk for laboratoriesamarbejde  – der dækker specifikke sundhedsområder – både på EU-plan og mellem visse medlemslande.

Netværkene gør det muligt at udveksle oplysninger hurtigt og at overvåge og diagnosticere sundhedstrusler.