Smittsamma sjukdomar

Tidig varning och reaktion – samordning inom EU

Smittsamma sjukdomar och mikroorganismer stannar inte vid nationsgränserna, utan kan sprida sig snabbt om man inte ingriper i tid. EU:s insatser vid ett sjukdomsutbrott måste vara snabba och samordnade.

EWRS – EU:s system för tidig varning och reaktion

EWRS är ett datorsystem där EU-länderna kan skicka varningar om händelser som kan få betydelse för andra länder, utbyta information och samordna sina insatser. Systemet har redan visat sig effektivt vid utbrott av sars, pandemisk influensa A(H1N1) och andra smittsamma sjukdomar.

EU-lagstiftning om smittskyddsinformation