Nalezljive bolezni

Sistem zgodnjega obveščanja in ukrepanja

Izbruhi bolezni ne poznajo meja – če jih ne zaustavimo v pravem času, se lahko hitro razširijo. Zato mora biti v takem primeru odziv EU hiter in usklajen.

Evropski sistem zgodnjega obveščanja in odzivanja

Sistem zgodnjega obveščanja in odzivanja je zaupen elektronski sistem, po katerem lahko države članice pošiljajo opozorila o dogodkih, ki so morda lahko nevarni za zdravje vseh prebivalcev Evropske unije, izmenjujejo informacije in usklajujejo svoje ukrepe. Sistem se je dobro izkazal že pri izbruhu epidemije SARS, pandemični gripi A(H1N1) in drugih nalezljivih bolezni.

Izmenjavo informacij urejajo številni zakonski akti EU .