Prenosné choroby

Koordinácia včasného varovania a reakcie na úrovni EÚ

Prenosné choroby a mikroorganizmy nepoznajú hranice a ak sa nepodniknú včasné opatrenia, rýchlo sa šíria. Reakcia v EÚ musí byť v prípade vypuknutia infekcie rýchla a koordinovaná.

Systém včasného varovania a reakcie (EWRS)

EWRS je zabezpečený počítačový systém, ktorý umožňuje členským štátom posielať výstrahy o udalostiach s možným dosahom na EÚ, vymieňať si informácie a koordinovať opatrenia prijaté na riešenie vzniknutej situácie. Systém bol úspešne použitý v prípade vypuknutia závažného akútneho respiračného syndrómu (SARS), pandémie chrípky A(H1N1) a iných prenosných ochorení.

Výmenu informácií upravuje rozhodnutie EÚ a niekoľko vykonávacích rozhodnutí.