Choroby zakaźne

Koordynacja wczesnego ostrzegania i reagowania na poziomie UE

Epidemie i mikroorganizmy nie znają granic i mogą się gwałtownie rozprzestrzeniać, jeżeli w odpowiednim czasie nie zostaną podjęte działania. W przypadku epidemii reakcja UE musi być szybka i skoordynowana.

System wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS)

EWRS jest systemem komputerowym, za pomocą którego państwa członkowskie mogą wysyłać poufne ostrzeżenia o zdarzeniach mogących mieć negatywny wpływ na UE, wymieniać się informacjami oraz koordynować swoją reakcję na takie sytuacje. System został już z powodzeniem zastosowany w przypadku wcześniejszych epidemii SARS, pandemii grypy A (H1N1) i innych chorób zakaźnych.

Kwestie dotyczące wymiany informacji reguluje decyzja UE i kilka innych decyzji wykonawczych .