Overdraagbare ziekten

Vroegtijdige waarschuwing en coördinatie op EU-niveau

Virussen en bacteriën houden geen rekening met grenzen en kunnen zich snel verspreiden als er geen actie ondernomen wordt. In geval van een uitbraak moeten er snel gecoördineerde maatregelen worden getroffen.

EWRS - Systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen

EWRS is een vertrouwelijk computersysteem waarmee de EU-landen waarschuwingen kunnen versturen over gebeurtenissen die mogelijk van invloed zullen zijn op de hele EU, informatie kunnen delen en hun maatregelen op elkaar kunnen afstemmen. Het systeem heeft al goed gewerkt bij de uitbraak van SARS, de Mexicaanse griep (influenza A (H1N1)) en andere infectieziekten.

Het delen van informatie wordt geregeld door een EU-besluit en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen .