Lipīgās slimības

Agrīna brīdināšana un atbildes reakcijas koordinēšana ES līmenī

Slimību uzliesmojumi un mikroorganismi nepazīst robežas un var strauji izplatīties, ja laikus netiek veikti atbilstoši pasākumi. Uzliesmojuma gadījumā ES atbildes reakcijām jābūt straujām un saskaņotām.

Agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēma

Tā ir slepena datorsistēma, ar kuras palīdzību dalībvalstis var izsūtīt brīdinājumus par notikumiem, kuri var skart citas ES valstis. Tās var dalīties informācijā un saskaņot savu atbildes reakciju. Sistēma jau ir veiksmīgi izmantota SARS, pandēmiskās gripas A(H1N1) un citu lipīgo slimību uzliesmojumos.

Informācijas apmaiņu nosaka ES lēmums un vairāki lēmumi par tā īstenošanu .