Užkrečiamosios ligos

Išankstinio perspėjimo ir reagavimo koordinavimas ES lygmeniu

Ligų protrūkiai ir mikroorganizmai nepaiso valstybių sienų ir gali greitai išplisti, jeigu laiku nesiimama priemonių. Įvykus ligos protrūkiui, ES atsakas turi būti greitas ir koordinuotas.

Išankstinio perspėjimo ir reagavimo sistema (EWRS)

EWRS – tai konfidenciali kompiuterinė sistema, suteikianti valstybėms narėms galimybę siųsti perspėjimus apie įvykius, kurie gali turėti įtakos ES, dalytis informacija ir koordinuoti atsakomuosius veiksmus. Sistema jau sėkmingai naudotasi per ankstesnius SŪRS, pandeminio gripo A(H1N1) ir kitų užkrečiamųjų ligų protrūkius.

Dalijimasis informacija reglamentuojamas ES sprendimu ir keliais įgyvendinimo sprendimais .