Nakkushaigused

Varajase hoiatamise ja reageerimise kooskõlastamine ELi tasandil

Haiguspuhangud ja mikroorganismid ei tunne riigipiire ning võivad levida kiiresti, kui meetmeid ei võeta õigeaegselt. Haiguspuhangu korral peab ELi tegevus olema kiire ja kooskõlastatud.

Varajase hoiatamise ja reageerimise süsteem (EWRS)

EWRS on konfidentsiaalne arvutisüsteem, mis võimaldab liikmesriikidel saata hoiatusi sündmustest, millel võib olla ELi-ülene mõju, jagada teavet ning kooskõlastada oma tegevust. Süsteemi on juba edukalt kasutatud varasemate SARSi, pandeemilise gripi A(H1N1) ning muude nakkushaiguste puhangute puhul.

Teabe jagamist reguleeritakse ELi otsuse ja mitmete rakendusotsustega .