Μεταδοτικές ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Έγκαιρη προειδοποίηση και συντονισμός της αντίδρασης σε επίπεδο ΕΕ

Τα κρούσματα ασθενειών και οι μικροοργανισμοί δεν περιορίζονται σε σύνορα και μπορούν να μεταδοθούν με μεγάλη ταχύτητα αν δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα. Η αντίδραση της ΕΕ πρέπει να είναι γρήγορη και συντονισμένη όταν εντοπιστούν κρούσματα.

Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Αντίδρασης (EWRS)

Το EWRS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να στέλνουν προειδοποιήσεις για περιστατικά που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ΕΕ, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συντονίζουν την αντίδρασή τους. Το σύστημα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν για την αντιμετώπιση της επιδημίας του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου (SARS), της γρίπης A(H1N1) και άλλων μεταδοτικών νοσημάτων.

Μια απόφαση της ΕΕ και ορισμένες εκτελεστικές αποφάσεις  ρυθμίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών.