Přenosné nemoci

Včasné varování a koordinace zásahů na úrovni EU

Mikroorganismy způsobující nákazy nezastaví žádná hranice a pokud nedojde k včasnému zásahu, dále se šíří. Reakce Evropské unie musí být v případě propuknutí nákazy rychlá a koordinovaná.

Systém včasného varování a reakce (EWRS)

Systém včasného varování a reakce je neveřejný počítačový systém, prostřednictvím něhož mohou členské státy zasílat varování v případech, které mohou mít nepříznivý dopad na státy Evropské unie, sdílet informace a vzájemně koordinovat příslušná opatření. Tento systém byl již úspěšně použit při propuknutí SARS, pandemie chřipky typu A(H1N1) a dalších nakažlivých chorob.

Sdílení informací se řídí rozhodnutím Evropské unie a souvisejícími prováděcími rozhodnutími