Заразни болести

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Ранно предупреждение и координиране на реакцията на ниво ЕС

Епидемиите и микроорганизмите не познават граници и могат да се разпространят бързо, ако не бъдат предприети действия навреме. В случай на епидемия реакцията на ЕС трябва да бъде бърза и координирана.

Системата за ранно предупреждение и реакция (СРПР)

СРПР е поверителна компютърна система, позволяваща на държавите-членки да изпращат предупреждения за събития с потенциално въздействие върху ЕС, да обменят информация и координират реакцията си. Системата вече бе използвана успешно за предишни епидемии - от ТОРС, от грип А (H1N1) и от други заразни болести.

Едно решение на ЕС и няколко решения за изпълнение  регламентират обмена на информация