Prenosné choroby

Zdravotné témy

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Antimikrobiálna rezistencia

B

Besnota

Botulizmus

Brucelóza

C

Chlamýdiová infekcia vrátane lymfogranulómu

Cholera

Chrípka

Chrípka (H1N1), pandémia v roku 2009

Creutzfeldtova-Jakobova choroba (VCJD) – variant

Čierny kašeľ

D

Detská obrna

E

Echinokokóza

Escherichia coli (STEC/VTEC) produkujúce shiga/vero toxín

G

Giardiáza

H

Hemofilová meningitída, invazívne ochorenie

Hepatitída A

Hepatitída B, akútna forma

Hepatitída C

I

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou

K

Kampylobakterióza

Kryptosporidióza

Kvapavka

L

Legionárska choroba

Leptospiróza

Listerióza

Ľudský papiloma vírus (HPV)

M

Malária

Meningokokové invazívne ochorenie

Mor

O

Osýpky

P

Pneumokokové invazívne ochorenia

Pravé kiahne

Q

Q-horúčka

R

Rubeola

Rubeola, kongenitálna

S

Salmonelóza

Slezinová sneť (antrax)

Syfilis

Syfilis, kongenitálny a neonatálny

Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a infekcia vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)

Šigelóza (dyzentéria)

T

Tetanus

Toxoplazmóza, kongenitálna

Trichinelóza

Tuberkulóza

Tularémia

Týfus/Paratýfus

V

Venerický lymfogranulóm (LGV)

Vírusové hemoragické horúčky

Vtáčia chrípka A/H5 alebo H5N1 u ľudí

Y

Yersinióza

Z

Západonílsky vírus

Zápal príušníc

Záškrt

Závažný akútny respira?ný syndróm – SARS

Žltá zimnica