Blod, vävnader och organ

Vävnader och celler

Vävnadstransplantation och cellterapi har blivit allt vanligare tack vare framsteg inom cellulär och molekylär bioteknik. Men det finns alltid en risk för att vävnader och celler kan sprida sjukdomar.

Vävnadstransplantation är en komplicerad process i många steg – från att tillvarata och bearbeta vävnaden till att transplantera den. Det är viktigt att det finns europeiska säkerhets- och kvalitetsnormer för både material och tekniker.