Krew, tkanki i organy

Tkanki i komórki

Dzięki postępom nauki w dziedzinie biotechnologii komórkowej i molekularnej coraz częściej stosuje się różne terapie wykorzystujące przeszczepy tkanek i komórek. Jednak z przeszczepianiem tkanek i komórek wiąże się potencjalne ryzyko przenoszenia chorób.

Proces pobierania tkanek, wytwarzania produktu i samego przeszczepu składa się z wielu złożonych i wzajemnie powiązanych czynności. Sprawą zasadniczej wagi jest zatem, aby zawsze były przy tym przestrzegane europejskie normy jakości i bezpieczeństwa.