Demm, tessuti u organi

Tessuti u ċelluli

It-terapiji bbażati fuq it-trapjanti ta' tessuti u ċelluli qed jiżdiedu u jsiru iktar varjati bis-saħħa tal-progress fil-bijoteknoloġija ċellulari u molekulari. Iżda t-tessuti u ċ-ċelluli jġorru magħhom riskji potenzjali għat-trażmissjoni tal-mard.

Il-proċess - inkluż il-forniment tat-tessuti, il-manifattura tal-prodotti u t-trapjant stess - jinvolvi ħafna passi kumplessi u relatati. Huwa ta' importanza kbira li s-sustanzi u l-proċeduri differenti jkunu soġġetti għall-ħtiġijiet ta' sigurtà u kwalità Ewropea.