Veri, koed ja elundid

Koed ja rakud

Tänu rakubiotehnoloogia ja molekulaarbiotehnoloogia arengule on koe- ja rakusiirdamisel põhinev ravi üha sagedasem ning mitmekesisem. Kudede ja rakkude siirdamisega kaasneb aga ka potentsiaalne haiguste ülekandmise oht.

Kogu protsess – sealhulgas koe hankimine, toote valmistamine ja tegelik siirdamine – hõlmab paljusid keerukaid ja omavahel seotud etappe. On ülioluline, et erinevate ainete ja protseduuride puhul kohaldataks Euroopa ohutus- ja kvaliteedinõudeid.