Krev, tkáně a orgány

Tkáně a buňky

Léčebné metody spočívající v transplantaci tkání a buněk jsou díky pokroku dosaženému v oblasti buněčných a molekulárních biotechnologií stále častější a různorodější. Transplantace však představuje potenciální riziko přenosu nemocí.

Celý proces – včetně odběru tkáně, přípravy transplantátu a samotné transplantace – zahrnuje mnoho komplexních a vzájemně provázaných kroků. Je nezbytné, aby používané materiály a postupy podléhaly evropským bezpečnostním a jakostním požadavkům.