Кръв, тъкани и органи

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Тъкани и клетки

Терапиите, които се основават на трансплантацията на тъкани и клетки, стават все повече и по-разнообразни благодарение на напредъка на клетъчните и молекулярните биотехнологии. Тъканите и клетките обаче носят риск от предаване на болести.

Процесът, включващ доставянето на тъкани, изготвянето на продукти и самото присаждане, се състои от множество сложни и взаимносвързани стъпки. Много е важно различните вещества и процедури да отговарят на европейските изисквания за безопасност и качество.