Blod, vävnader och organ

Policy

Medicinska behandlingar där man använder blod, vävnader, celler och organ från människor blir allt vanligare och räddar många liv. Det är dock oerhört viktigt att se till att patienterna inte smittas med sjukdomar som hepatit eller hiv.

EU:s lagstiftning innehåller kvalitets- och säkerhetsnormer för blod, vävnader och celler som EU-länderna måste följa.

Under följande rubriker kan du läsa mer om vad EU gör på området, inklusive lagstiftning: