Krv, tkanivá a orgány

Politika

Liečebné postupy, ktoré sa zakladajú na využití ľudskej krvi, tkanív, buniek a orgánov sa využívajú čoraz častejšie a pomáhajú zachrániť mnoho životov. Je však mimoriadne dôležité, aby v dôsledku liečby nedošlo k infikovaniu pacienta prenosnou chorobou, akou je napríklad žltačka alebo HIV.

Všetky členské štáty EÚ musia v záujme zaistenia kvality a bezpečnosti krvných transplantátov, tkanív a buniek dodržiavať štandardy ustanovené v právnych predpisoch EÚ.

Viac informácií o činnosti EÚ v tejto oblasti (vrátane právnych nástrojov) nájdete tu: