Demm, tessuti u organi

Politika

It-terapiji mediċi bbażati fuq id-demm, it-tessuti, iċ-ċelluli u l-organi umani huma dejjem iktar komuni, u jsalvaw ħafna ħajjiet. Madanakollu, hemm bżonn li jkun żgurat li l-pażjenti ma jkollhom edba riskju ta' infezzjoni minn mard bħall-epatite u l-HIV permezz ta' dawn it-terapiji.

Il-pajjiżi kollha tal-UE huma obbligati li jikkonformaw mal-istandards stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE biex ikunu żgurati l-kwalità u s-sigurtà tad-demm, tat-tessuti u taċ-ċelluli.

Għal iktar informazzjoni dwar l-attività tal-UE f'dan il-qasam (inkluż il-leġiżlazzjoni), jekk jogħġbok ara: