Veri, koed ja elundid

Poliitika

Inimverel, -kudedel, -rakkudel ja -elunditel põhinevad ravimeetodid on üha levinumad ning päästavad paljude inimeste elu. Siiski tuleb hoolitseda selle eest, et puuduks vähimgi oht, et patsient nakatub ravi tulemusena sellistesse haigustesse nagu hepatiit või HIV.

Vere, kudede ja rakkude kvaliteedi ning ohutuse tagamiseks peavad kõik ELi liikmesriigid järgima ELi õigusaktides sätestatud nõudeid.

Lisateabe saamiseks ELi tegevuse kohta kõnealuses valdkonnas (sh õigusaktid), tutvuge järgmiste rubriikidega: