Αίμα, ιστοί και όργανα

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Οι ιατρικές θεραπευτικές αγωγές που βασίζονται στο αίμα, τους ιστούς, τα κύτταρα και τα όργανα του ανθρώπου εφαρμόζονται όλο και περισσότερο και σώζουν πολλές ζωές. Θα πρέπει, όμως, να λαμβάνεται μέριμνα για την εξάλειψη του κινδύνου μόλυνσης των ασθενών μέσω αυτών των αγωγών με ασθένειες, όπως ηπατίτιδα ή HIV/AIDS.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και ασφάλεια του αίματος, των ιστών και των κυττάρων, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας) μπορείτε να ανατρέξετε στα εξής: