Кръв, тъкани и органи

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Медицинските терапии, основаващи се на използването на човешка кръв, тъкани, клетки и органи, са нещо все по-често срещано и спасяват живота на много хора. Трябва обаче да се вземат мерки за елиминиране на всякакъв риск чрез тези терапии пациентите да бъдат заразени с болести като хепатит и ХИВ.

За да се гарантира качеството и безопасността на кръвта, тъканите и клетките, всички страни от ЕС са задължени да спазват стандартите, залегнали в законодателството на ЕС.

За повече информация за дейността на ЕС в тази област (включително законодателството), моля вижте: