Kraujas, audiniai ir organai

Apžvalga

Kraujas, audiniai, ląstelės ir organai naudojami taikant įvairius gydymo būdus. Gydymas, grindžiamas žmogaus kilmės medžiagomis, gelbsti gyvybes (pvz., perpylus kraują traumos atveju), gerina gyvenimo kokybę (pvz., persodinus inkstus) ir net padeda užmegzti naują gyvybę (gametos ir dirbtinis apvaisinimas).

Nepaisant privalumų, žmogaus kilmės medžiagų naudojimas kelia ir riziką, visų pirmą ligų plitimo riziką. Europos Komisija padeda spręsti su tokia rizika susjusias problemas, pasinaudodama įgaliojimais nustatyti aukštus kokybės ir saugos standartus žmogaus kilmės medžiagoms, kaip apibrėžta Sutarties dėl ES veikimo 168 straipsnio 4 dalies a punkte.

Šiuo tikslu ji vykdo įvairią veiklą, be kita ko, rengia teisės aktus ir gaires, padeda nacionalinėms valdžios institucijoms juos įgyvendinti, vykdo budrumo veiklą ir remia projektus. Bendras tikslas yra apsaugoti piliečius.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad sveikatos priežiūra ir toliau priklauso valstybių narių kompetencijai, sprendimai dėl su žmogaus kilmės medžiagomis susijusios leidžiamos praktikos priimami nacionaliniu lygmeniu. Komisija nesikiša į šiuos sprendimus, kurie skirtingose šalyse gali būti skirtingi. Vis dėlto, kai ES šalys leidžia ir patvirtina praktiką, ji turi būti organizuojama laikantis teisinių ES saugos ir kokybės reikalavimų. Vis dėlto nacionalinės institucijos gali nuspręsti nustatyti griežtesnius vietos masto saugos ir kokybės reikalavimus, pavyzdžiui, kilus lokaliam itin užkrečiamos ligos protrūkiui, jos gali pareikalauti, kad būtų atliekami papildomi laboratoriniai tyrimai.

Organizacinė sektoriaus struktūra

Nors kraujo, audinių, ląstelių ir organų donorai ir pacientai gavėjai skirtingi, daugumai žmogaus kilmės medžiagų taikomas panašios eigos procesas. Pradedant donoryste ir baigiant perpylimu arba persodinimu, procesą sudaro žmogaus kilmės medžiagų surinkimas, apdorojimas ir platinimas, taip pat donorų ištyrimas ir, neretai, tokių medžiagų saugojimas (visų pirma kraujo, audinių ir ląstelių). Šie veiksmai atliekami specializuotose medicinos įstaigose.

/health/file/32378_ltdonor-to-recipient.jpg

Pagrindinės vykdomos iniciatyvos

Europos Komisija šiuo metu oficialiai vertina su krauju, audiniais ir ląstelėmis susijusius ES teisės aktus. Tai pirmasis toks vertinimas nuo tada, kai buvo priimti pagrindiniai teisės aktai (2002 m. dėl kraujo, 2004 m. dėl audinių ir ląstelių). Bus įvertinta, ar sėkmingai siekiama pagrindinio tikslo pagerinti kraujo, audinių ir ląstelių kokybę ir ar šie teisės aktai vis dar atitinka savo paskirtį.

Siekiant padėti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms atsekti audinių ir lastęlių kelią nuo donoro iki recipiento ir atvirkščiai, buvo sudarytas bendras audinių ir ląstelių Europos kodas (SEC). Medicinos įstaigos ir institucijos kiekvienam audinio ar ląstelių vienetui pagal bendrą kodą suteikia unikalų identifikatorių, naudodamosi viešai prieinama IT platforma. Ji suteikia naudotojams galimybę gauti visą aktualią informaciją apie audinių ir ląstelių ES kilmę ir specifikacijas.