Kraujas, audiniai ir organai

Apžvalga


Sektoriaus naujienos, susijusios su COVID-19 protrūkiu ES


Kraujas, audiniai, ląstelės ir organai naudojami taikant įvairius gydymo būdus. Gydymas, grindžiamas žmogaus kilmės medžiagomis, gelbsti gyvybes (pvz., perpylus kraują traumos atveju), gerina gyvenimo kokybę (pvz., persodinus inkstus) ir net padeda užmegzti naują gyvybę (gametos ir dirbtinis apvaisinimas).

Nepaisant privalumų, žmogaus kilmės medžiagų naudojimas kelia ir riziką, visų pirmą ligų plitimo riziką. Europos Komisija padeda spręsti su tokia rizika susijusias problemas, pasinaudodama įgaliojimais nustatyti aukštus kokybės ir saugos standartus žmogaus kilmės medžiagoms, kaip apibrėžta Sutarties dėl ES veikimo 168 straipsnio 4 dalies a punkte.

Šiuo tikslu ji vykdo įvairią veiklą, be kita ko, rengia teisės aktus ir gaires, padeda nacionalinėms valdžios institucijoms juos įgyvendinti, vykdo budrumo veiklą ir remia projektus. Bendras tikslas yra apsaugoti piliečius.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad sveikatos priežiūra ir toliau priklauso valstybių narių kompetencijai, sprendimai dėl su žmogaus kilmės medžiagomis susijusios leidžiamos praktikos priimami nacionaliniu lygmeniu. Komisija nesikiša į šiuos sprendimus, kurie skirtingose šalyse gali būti skirtingi. Vis dėlto, kai ES šalys leidžia ir patvirtina praktiką, ji turi būti organizuojama laikantis teisinių ES saugos ir kokybės reikalavimų. Vis dėlto nacionalinės institucijos gali nuspręsti nustatyti griežtesnius vietos masto saugos ir kokybės reikalavimus, pavyzdžiui, kilus lokaliam itin užkrečiamos ligos protrūkiui, jos gali pareikalauti, kad būtų atliekami papildomi laboratoriniai tyrimai.

Organizacinė sektoriaus struktūra

Nors kraujo, audinių, ląstelių ir organų donorai ir pacientai gavėjai skirtingi, daugumai žmogaus kilmės medžiagų taikomas panašios eigos procesas. Pradedant donoryste ir baigiant perpylimu arba persodinimu, procesą sudaro žmogaus kilmės medžiagų surinkimas, apdorojimas ir platinimas, taip pat donorų ištyrimas ir, neretai, tokių medžiagų saugojimas (visų pirma kraujo, audinių ir ląstelių). Šie veiksmai atliekami specializuotose medicinos įstaigose.

/health/file/32378_ltdonor-to-recipient.jpg

ES teisės aktų dėl kraujo, audinių ir ląstelių peržiūra

Remdamasi 2019 m. paskelbtu ES teisės aktų dėl kraujo, audinių ir ląstelių vertinimu, Komisija 2021 m. pabaigoje planuoja pateikti siūlymą dėl šių teisės aktų peržiūros.