Sânge, ţesuturi şi organe

Organe

Pentru pacienţii care au nevoie de transplant, disponibilitatea organelor este o chestiune de viaţă şi de moarte. În prezent, transplanturile sunt proceduri medicale curente, însă limitate de penuria de organe.

Comunicarea privind donarea şi transplantul de organe (adoptată în 2007 de către Comisie) şi raportul de evaluare a impactului  au identificat principalele provocări politice în acest domeniu. Printre acestea se numără:

  • garantarea calităţii şi siguranţei organelor umane
  • sporirea disponibilităţii organelor
  • îmbunătăţirea eficienţei şi accesibilităţii sistemelor de transplanturi în UE.

Rezultatele unei consultări publice indică sprijinul masiv al populaţiei faţă de iniţiativele UE în acest domeniu.

În decembrie 2008, Comisia a adoptat o propunere de directivă care defineşte cerinţele de calitate şi siguranţă pentru organele umane destinate transplantului şi un plan de acţiune  pentru îmbunătăţirea cooperării dintre statele membre în domeniul transplanturilor.

Directiva privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului a fost adoptată de Parlament şi Consiliu la 7 iulie 2010 (a se vedea Corrigendumul la Directivă). Aceasta reglementează modul de desemnare a autorităţilor competente din statele membre, procedura de autorizare a centrelor şi activităţilor de prelevare şi transplant, sistemele de trasabilitate şi procedura de raportare a incidentelor şi reacţiilor adverse grave. În plus, directiva stabileşte cerinţele privind transportarea în condiţii de siguranţă a organelor şi informaţiile minime pentru evaluarea fiecărui organ şi donator. Statele membre trebuie să transpună prevederile directivei în legislaţia naţională, până la data de 27 august 2012.

Aplicaţii medicale 

Legislaţie şi orientări  

Implementare/ Activităţi 

Organizaţii şi grupuri de interese