Sânge, ţesuturi şi organe

Organe

În timp ce transplantul de organe este din ce în ce mai folosit ca tratament medical, principalul factor care limitează aplicarea sa rămâne penuria de organe disponibile.

Rinichiul este organul cel mai des transplantat, fiind soluția salvatoare pentru pacienții cu insuficiență renală în fază terminală. În egală măsură, transplantul de ficat, plămâni și inimă este des practicat. Pancreasul și intestinul subțire pot fi, de asemenea, transplantate. Și să nu uităm că, zilnic, se lucrează la noi tipuri de transplant de organe.

Toate organele pot fi donate după deces. Donatorii vii pot dona un rinichi și o parte din ficat.

/health/file/31893_ro2017_infographic_obtc.jpg

Legislație

Cadrul juridic care definește standardele pentru transplantul de organe este prevăzut de Directiva 2010/53/UE, denumită și Directiva europeană privind organele.

Directiva stabilește standardele de calitate și de siguranță privind organele. Ea acoperă toate etapele procesului de transplant de la donare, prelevare, testare și prelucrare până la distribuire.

Pentru a sprijini punerea în aplicare a acestui act de bază, Comisia a propus și adoptat, în strânsă colaborare cu autoritățile naționale din UE, Directiva de punere în aplicare 2012/25/UE a Comisiei de stabilire a procedurilor de informare pentru schimbul, între statele membre, de organe umane destinate transplantului.

Propunerea Comisiei de directivă privind organele a fost însoțită de o evaluare a impactuluiRezoluția 2007/2210, Concluziile Consiliului nr. 15332/07 SAN privind donarea și transplantul de organe, Comunicarea Comisiei COM (2007) 275 și documentul de consultare privind donarea de organe și transparența pun bazele legislației în vigoare.

Instrucțiuni

Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu diverse organisme specializate precum Consiliul Europei (CoE) și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) pentru a elabora orientări practice care să sprijine centrele de transplant și de prelevare de organe în punerea în aplicare a acestui cadru legislativ obligatoriu.

Coordonare și punere în aplicare

Autoritățile naționale competente sunt responsabile cu punerea în aplicare a cerințelor stabilite în legislația UE. Comisia Europeană organizează reuniuni periodice cu acestea pentru a facilita comunicarea, pentru a face schimb de bune practici, precum și pentru a ajunge la o înțelegere comună privind punerea în aplicare a directivelor.

De asemenea, Comisia lansează periodic sondaje adresate autorităților competente - cu informațiile primite, elaborează rapoarte cu privire la stadiul actual al punerii în aplicare a legislației.

Ocazional, autoritățile naționale competente din UE adoptă o declarație privind un subiect de interes comun:

Plan de acțiune

Planul european de acțiune privind donarea și transplantul de organe (2009-2015): consolidarea cooperării dintre statele membre sprijină statele membre în ceea ce privește abordarea penuriei de organe, pentru a îmbunătăți sistemele de transplant și calitatea și siguranța produselor destinate transplantului. Planul a stabilit o direcție comună pentru ca țările UE să își consolideze activitățile naționale de transplant și a stat la baza multor acțiuni finanțate de UE. Pe durata perioadei de punere în aplicare (2009-2015), în țările din UE s-a înregistrat o creștere anuală cu 4 600 a numărului de transplanturi.

Acțiuni finanțate de UE

Comisia Europeană oferă finanțare pentru acțiuni în domeniul substanțelor de origine umană, prin cel de-al treilea program al UE în domeniul sănătății (2014-2020) și prin programele anterioare, în special sub formă de proiecte sau de acțiuni comune cu autoritățile naționale. În plus, Parlamentul European a propus finanțarea câtorva proiecte-pilot în acest domeniu.

Acțiunile au ca scop sprijinirea mandatului UE privind siguranța și calitatea, dar pot contribui, de asemenea, la promovarea altor priorități de politică, precum îmbunătățirea disponibilității substanțelor de origine umană sau a eficienței sistemelor de sănătate care încurajează donarea și creșterea numărului de donatori. Acestea sunt câteva exemple recente:

 • Acțiunea comună FOEDUS – facilitarea schimbului de organe donate în statele membre ale UE
 • EDITH – proiect axat pe diferite practici de donare și transplant de organe
 • EUDONORGAN – proiect privind instruirea și sensibilizarea societății pentru creșterea numărului de donatori de organe în Uniunea Europeană și în țările învecinate
 • COORENOR – coordonarea unei inițiative europene între organizațiile naționale de transplant de organe
 • ODEQUS – definirea unei metodologii și a unor indicatori pentru un sistem european de calitate în materie de donare de organe
 • Acțiunea comună ACCORD – coordonarea activităților legate de donarea de organe la nivelul Uniunii Europene
 • Acțiunea comună MODE – schimb de bune practici privind donarea și transplantul de organe: îmbunătățirea și dezvoltarea programelor de donare și transplant de organe de la donatori decedați
 • EFRETOS – un cadru european pentru evaluarea transplanturilor de organe
 • DOPKI – îmbunătățirea cunoștințelor și a practicilor privind donarea de organe
 • ALLIANCE-O – Grupul european de cooperare în cadrul programelor naționale de cercetare privind donarea și transplantul de organe
 • ETPOD – un program european de formare cu privire la donarea de organe
 • ELIPSY –monitorizarea psihologică a donatorilor vii în Europa
 • EULOD – donarea de organe provenite de la donatori vii în Europa