Asinis, audi un orgāni

Orgāni

Donoru orgānu pieejamība bieži vien ir dzīvības un nāves jautājums pacientiem, kuriem vajadzīga orgāna pārstādīšana. Tā kā orgānu pārstādīšana jeb transplantācija mūsdienās ir izplatīta ārstniecības metode, viens no galvenajiem faktoriem, kas to ierobežo, ir pārstādīšanai pieejamo orgānu trūkums.

Visgrūtākie politiskie uzdevumi orgānu ziedošanas un pārstādīšanas jomā ir izklāstīti Komisijas 2007. gadā pieņemtajā paziņojumā par orgānu ziedošanu un pārstādīšanu un veiktajā ietekmes novērtējumā . Tie ir šādi:

  • nodrošināt cilvēka orgānu kvalitāti un nekaitīgumu,
  • palielināt orgānu pieejamību,
  • uzlabot transplantācijas sistēmu efektivitāti un pieejamību Eiropas Savienībā.

Sabiedriskā apspriešanā tika gūts plašs atbalsts ES iniciatīvām šajā jomā.

2008. gada decembrī Komisija pieņēma priekšlikumu izdot direktīvu, kas nosaka kvalitātes un drošības prasības attiecībā uz cilvēka orgāniem, kas paredzēti pārstādīšanai, un rīcības plānu , kā uzlabot dalībvalstu sadarbību šajā jomā.

Eiropas Parlaments un Padome 2010. gada 7. jūlijā pieņēma direktīvu par pārstādīšanai paredzētu cilvēka orgānu kvalitātes un drošības standartiem (sk. direktīvas labojumu). Tā paredz visās dalībvalstīs nozīmēt iestādes, kas kompetentas apstiprināt sagādes un transplantācijas centrus un darbību, kas atbild par izsekojamības sistēmām un par smagu nelabvēlīgu gadījumu un reakciju paziņošanu. Turklāt direktīvā izvirzītas prasības attiecībā uz orgānu drošu transportēšanu un katra donora un orgāna raksturošanu. Dalībvalstīm direktīvas prasības jāpārņem līdz 2012. gada 27. augustam.

Medicīnisks pielietojums 

Tiesību akti un norādījumi 

Īstenošana un aktivitātes 

Organizācijas un interešu grupas