Vér, szövetek és szervek

Emberi szervek

Szervátültetésre váró betegek esetében gyakran élet és halál kérdése, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő szervdonorok. Mivel maga a szervátültetés mára mindennapos eljárássá vált, a szervátültetések számát leginkább csak a szervek hiánya korlátozza.

A Bizottság 2007-ben elfogadott szervadományozásról és szervátültetésről szóló közleménye, és az elvégzett hatásvizsgálat  meghatározta a szervadományozással és szervátültetéssel kapcsolatos legfontosabb szakpolitikai kihívásokat. Ezek a következők:

  • az emberi szervek minőségének és biztonságának biztosítása
  • a rendelkezésre álló szervek számának növelése
  • az Európai Unióban működő transzplantációs rendszerek hatékonyságának és elérhetőségének növelése

Egy nyilvános konzultáció kimutatta, hogy a területet érintő uniós kezdeményezés széles támogatottságot élvez.

2008 decemberében a Bizottság irányelvjavaslatot fogadott el, amely megállapítja az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági követelményeket, és meghatározza a tagállamok közötti együttműködés javításáról szóló cselekvési tervet .

Az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló irányelvet az Európai Parlament és a Tanács 2010. július 7-én fogadta el. (Lásd a helyesbítést az irányelvhez) Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy jelöljék ki a szervkivételt és -átültetést végző központok és tevékenységek engedélyezéséért, a nyomon követhetőséget biztosító rendszerekért, valamint a káros események és szövődmények bejelentéséért felelős illetékes hatóságokat. Az irányelv meghatározza a szervek biztonságos szállítására, valamint a donor és a szerv adatainak meghatározására vonatkozó előírásokat is. A tagállamok 2012. augusztus 27-ig átültetik az irányelv követelményeit.

Gyógyászati alkalmazások 

Jogszabályok és iránymutatások  

Végrehajtás/tevékenységek 

Szervezetek és érdekvédelmi csoportok